Δυναμική – Πωλήσεις

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ: ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.


Παρόλο που η οικονομική κρίση μειώνει σημαντικά τις πωλήσεις, η ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε αυξάνει το μερίδιό της στην αγορά.


  • Πωλήσεις (2012): 9.617 μονάδες
  • Πωλήσεις (2013): 9.116 μονάδες
  • Πωλήσεις (2014): 10.218 μονάδες
  • Πωλήσεις (2015): 9.881 μονάδες
  • Πωλήσεις (2016): 11.791 μονάδες
  • Πωλήσεις (2017): 11.005 μονάδες
  • Πωλήσεις (2018): 14.437 μονάδες
  • Πωλήσεις (2019): 16.866 μονάδες
GORGOLIS S.A. | ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.