Πολιτική Ποιότητας

  • Η εταιρεία ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ έχει ειδικευτεί στη διάθεση μοτοποδηλάτων με υπηρεσίες υποστήριξης υψηλής ποιότητας όπως και στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της και του ανθρώπινου δυναμικού της.
  • Οι προσπάθειές μας αποβλέπουν στο να γίνουμε σημείο αναφοράς σε θέματα ποιότητας στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.
  • Επιδιώκουμε τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας διατηρώντας τις πρώτες θέσεις στην εσωτερική αγορά δικύκλου και επεκτείνοντας την δραστηριότητά μας σε νέες αγορές στα Βαλκάνια.
  • Στόχος μας είναι να γίνουμε μόνιμοι συνεργάτες δυναμικών εταιρειών (dealers) για τις οποίες να αποτελούμε βασικό στήριγμα σε κάθε τους προσπάθεια και αυτοί παράλληλα να γίνουν αρωγοί της ανάπτυξης και εξέλιξης της εταιρείας μας.
  • Η διαχείριση ποιότητας είναι μεγάλης σημασίας σ’ όλο το φάσμα των εργασιών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ και εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό στις καθημερινές του δραστηριότητες.
  • Η ποιότητα ενισχύεται δουλεύοντας με συστηματικό τρόπο, σύμφωνα με σαφείς διαδικασίες, σχεδιασμένες να αποκλείουν την επανάληψη των λαθών. Η διοίκηση της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες φιλοσοφίες της εταιρείας και των πελατών.
  • Κάθε εργαζόμενος της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. εξασφαλίζει ότι οι επιδιώξεις της πολιτικής ποιότητας της εταιρείας έχουν γίνει κατανοητές και συνεχίζουν να εφαρμόζονται μέσα στον χώρο της δραστηριότητάς του.
  • Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθεί διαρκώς την εφαρμογή του συστήματος με επιθεωρήσεις σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζει την ύπαρξη και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών και οδηγιών καθώς και την ανάπτυξη αυτών.
  • Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει αξιόπιστες, αποτελεσματικές, ανταγωνιστικές και καινοτόμες υπηρεσίες σε όλο το φάσμα της εμπορίας μοτοποδηλάτων.
GORGOLIS S.A. | ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.